Forældre til unge på knallert

Knallertkørsel er den allerfarligste måde at transportere sig på. I 2017 udgjorde knallertulykker 11 procent af alle ulykker med alvorlig personskade, selv om knallertkørsel udgør en forsvindende lille del af den samlede trafik.

Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk
Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk

Rebild Ungdomsskole og Politiets forebyggelsesafdeling (Himmerland) iværksætter derfor et nyt forældrerettet tiltag for unge, som skal i gang med at tage knallertkørekort i Rebild Ungdomsskole i dette forår. Politiet vil gerne arbejde mere præventivt og rækker ud til både de unge, kommende knallertkørere og deres forældre. Der inviteres derfor til møde og dialog om ansvar samt gode vaner i trafikken. Dette møde er fælles for alle de unge deltagere på forårets knallerthold og deres forældre. Mødet er er en del af teoriundervisningen, og der er dermed mødepligt for de unge. Samtidig appellerer politi og ungdomsskolen til, at så mange forældre som muligt vil møde op og deltage.

På mødet bliver der arbejdet med de unges risikoforståelse og lovgivningen om knallertens udstyr. Der bliver mulighed for en dialog med forældrene om forældreansvar og information om, hvordan man f.eks. kan se, om en knallert er ulovlig og hvordan en knallert involveret i en ulykke ser ud. Det er også relevant som forælder at vide, hvilke krav der gælder for at ansvarsforsikringen dækker. Uden dækning kan man stå tilbage med erstatningskrav på hundredtusindvis af kroner, hvis andre mennesker kommer til skade i en ulykke.

Mødet foregår på Karensmindeskolen tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 17.00-18.30.

Vi prioriterer sikkerhed højt – og vil gerne bidrage til, at de unge kan køre endnu mere sikkert! Derfor tror vi på, at det gør en forskel at have dialog med de unges forældre.”

Jane Andresen – tovholder knallertundervisning

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.