Fremtidens bæredygtige transport

Science – Talentforløb har igen været samlet til en uge med fuld skrue på de naturvidenskabelige fag, hvor især matematik, fysik og kemi var i fokus.

Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk
Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk

De har i ugen arbejdet med bæredygtighed i transportbranchen. De har fremstilles brint via elektrolyse og været på virksomhedsbesøg i Hydrogen Valley i Hobro. Målet med ugens arbejde var at ‘lave’ en virksomhed, der arbejdede med bæredygtig transport, herunder udvælge og begrunde, hvordan dette kunne bidrage til en mere grøn transport. Dette mundede ud i en præsentation af deres virksomheds nye bæredygtige transportstrategi samt en salgsvideo til kunder og medarbejdere. Godt gået 🙂

Igen har der været fuld fart på og vi har set, at med den iver og interesse de unge anskuer bæredygtige løsninger, så er der håb for, at vi alle sammen går en mere grøn fremtid i møde.”

Jens Skov Jørgensen, Leder RU

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.