Jagttegn

Så starter Jagttegnskursus i samarbejde med Støvring Jagtforening. Inden du må gå på jagt i Danmark, skal du have et jagttegn. For at få jagttegnet skal du være fyldt 16 år og deltage i et jagttegnskursus.  Her lærer du alt om vildtbiologi, vildtkending, natur- og vildtpleje, våbenkendskab, jagtformer, jægerhåndværk mv.

Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk
Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk

Første gang er onsdag, den 2. februar 2022 kl. 18.00 – 20.30. Der er kursusaftener de følgende 7 onsdage samme tidspunkt.
Den første kursusaften udleveres en læseplan o.a. undervisningsmateriale. Husk at medbringe undervisningsbogen “Jagttegn” til første undervisningsgang (se nedenfor vedr. indkøb).
Kurset afsluttes med to hele weekenddage (kl. 9.00- 15.00) i april. Weekenddagene har fokus på træning i at gå op til jagttegnsprøven og bestå

Et gennemført kursus giver adgang til at gå op til jagttegnsprøven i foråret 2022. Man kan gå op til jagtprøve efter eget valg i perioden 15. april til 30 juni. Jagtprøvegebyret er p.t. kr. 310,-.

Du skal købe undervisningsbogen “Jagttegn” (pris ca. kr. 500,- ). Med til bogen følger et login til et supergodt online træningsprogram.
Bogen skal købes og medbringes til første undervisningsgang. Den kan købes på

http://www.jagtproeven.dk


Der er yderligere omkostninger til lerduer og patroner på cirka kr. 350,-. Disse kan købes hos jagttegnsunderviseren.

Læs mere her.

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.