• Sko

Visitation

Folkeskolerne udvælger og indstiller elever, som de vurderer kunne være i målgruppen. Lærer, forældre og elever udfylder visitationsskemaet, som af skolerne fremsendes til Rebild Ungdomsskole.

 

Der er nedsat et visitationsudvalg, som tager stilling til, hvilke af de indstillede elever, der lever op til målgruppen for det intensive læringsforløb, samt hvilke der har størst mulighed for at få gavn af at deltage.

 

Visitationsudvalget til Læringslokomotivet består af:

Skolekonsulent Helle Grynderup

Skoleleder Gitte Rubæk

Fagkonsulent/UU vejleder Bodil Gammelgaard Bjerre

Læsekonsulent fra PPR Anne Vibeke Frank

Repræsentanter fra Ungdomsskolen Lise Kjærgaard & Helle Bitsch Pedersen

 

Når de 20 elever er udvalgt orienteres skoler, forældre og elever af Rebild Ungdomsskole både i forhold til afslag og bekræftelse på ansøgning om deltagelse.

TILMELD DIG NU!

Her kan du tilmelde dig alle de skøre, sjove, hyggelige, spændende, vilde hold, aktiviteter, events og ture. GØR DET, FØR DET ER FOR SENT!

Hjælp til selvhjælp