Ali og Emilie skal 10 måneder til Marokko

De skal arbejde i vores partnerskabsprojekt Youth First med at skabe ungedemokrati og aktivt medborgerskab i og omkring Ait Ourir.

Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk
Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk

Emilie Lumbye og Alireza Amini er med i R:UD; Rebild Ungdomsskoles internationale gruppe, der arbejder med et projekt i Marokko. De har sammen med de øvrige unge i R:UD været med i Marokko af flere omgange og været med til at skabe en forskel for de unge, som vi samarbejder med. Samtidig har de lært en masse marokkanske unge at kende og fundet ud af, at der er meget mere, der forener os end, der adskiller os, og at unge alle steder i verden er en enorm drivkraft til at skabe forandring!

Som Emilie siger: 

”Jeg meldte mig, fordi jeg elsker andre kulturer og er meget nysgerrig. Jeg så R:UD som en fantastisk mulighed for at møde nye mennesker på tværs af landegrænser og opleve liv på en helt anden måde end det danske. Derudover har det bare været en ekstra bonus, at vi hjælper med at udvikle de unges muligheder for at tage aktiv del i samfundet. Selv synes jeg, det er megafedt, når man føler man er med til at forbedre sin by, både for sig selv, men også for sin omgangskreds”

Alireza er aldersrepræsentanten i R:UD og har inden, han startede i gruppen prøvet kræfter med en masse andre ting, hvor han kunne være med til at gøre en forskel; “Jeg har igennem hele min ungdom altid gerne ville være med til at bestemme og få min stemme hørt, når der var emner, der vedrørte mig, og derfor har jeg også siddet i Elevrådet, Ungerådet og deltaget i politiske arrangementer. Dette har været super vigtigt og givende for mig, og det er muligheder som disse og følelsen af at få lov at være med til at bestemme og få sin stemme hørt, som jeg ønsker at give andre unge”

Emilie

I Marokko arbejder Emilie og Alireza og resten af R:UD med projektet Youth First, som handler om at skabe give de unge mulighed for at lave lokale ungeprojekter, og de unge har lavet murmalerier, lavet ting af genbrugsmaterialer de har samlet i byen og nogle har sågar åbnet deres eget bibliotek med donerede bøger.

Der er masse af muligheder i R:UD for at få gode oplevelser, og Ali og Emilie tager den skridtet videre, når de i dette skoleår tager til Marokko i 10 måneder for helt tæt på at være med til at skabe forandringer for unge – og samtidig komme forandret hjem med rygsækken fuld af oplevelser.

Er du nysgerrig på verden? Læs mere om R:UD  Her og se på, hvordan du bliver en del af projektet.

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.