Betaling

Aktiviteter, hold og events samt brug af ungecentrene er som udgangspunkt gratis at deltage i for dit barn. Der kan dog forekomme brugerbetaling på konkrete aktiviteter, eksempelvis rejseaktiviteter som skiture eller knallertundervisning. Endvidere vil der være særlige events, hvor der fx opkræves entré. I kan dog være sikre på, at vi holder betalingen på et minimum.

Når det drejer sig om aktiviteter, der koster penge, er det oftest muligt at betale direkte på vores hjemmeside. Dog vil der være nogle aktiviteter, hvor der betales ved indgang. Når pengene er betalt, er tilmeldingen herefter bindende, og pengene refunderes ikke! Det vil fremgå tydeligt ved tilmelding, hvis der er betaling forbundet med et hold.

Til orientering har Rebild kommune en fritidspas-ordning, som har til formål at støtte børn og unge i alderen 10-15 år, som ikke deltager i foreningsliv eller kulturtilbud på grund af:

  • Sociale årsager
  • Økonomiske årsager
  • Sundhedsmæssige årsager
  • Etniske årsager (integration af børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk

Ønsker du at høre mere om mulighederne? Kontakt SSP konsulent Niels Martin Porsborg på 2249 0326


RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.