• Sko

Formål, Vision og Indsatser

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter.Vi har en lang række opgaver og tilbud i forhold til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesser de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag. Vi har desuden fokuseret på at skabe ungemiljøer med henblik på at danne basis for fællesskaber og synergi. Måden, hvorpå vi har udmøntet dette, er via konkrete ungecentre, der tilsammen er geografisk kommunalt dækkende, hvorindenfor både fritids- og undervisningsaktiviteter indeholdes.

 

RU's tilbud er således en vigtig del af kommunernes ungdomspolitik og et selvstændigt undervisnings- og fritidstilbud, der både rummer egne aktiviteter for og med de unge i kommunen, og støtter og supplerer folkeskolens undervisning og aktiviteter. 

 

Rebild Kommune bestemmer selv indholdet for RU's virke indenfor Lov om Ungdomskolers overordnede rammer. RU's virke er kontraktstyret, og den konkrete udmøntning er godkendt i byrådet form af VISION 2015. I visionen kan du ligeledes læse om vores mål og indsatser for den nuværende og kommende periode. Evaluering af kontrakt 2015/2016 kan ses her.

   


Vision 2015 Forside

TILMELD DIG NU!

Her kan du tilmelde dig alle de skøre, sjove, hyggelige, spændende, vilde hold, aktiviteter, events og ture. GØR DET, FØR DET ER FOR SENT!

 

Gode idéer?

Har du en god idé, så skriv til os, og vi får det sammen til at ske!

Hjælp til selvhjælp