• Sko

Formål, Vision og Indsatser

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter.Vi har en lang række opgaver og tilbud i forhold til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesser de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

 

Vi har desuden fokuseret på at skabe ungemiljøer med henblik på at danne basis for fællesskaber og synergi. Måden, hvorpå vi har udmøntet dette, er via konkrete ungecentre, der tilsammen er geografisk kommunalt dækkende, hvorindenfor både fritids- og undervisningsaktiviteter indeholdes. Endvidere afvikler vi årligt Læringslokomotivet, som er et intesivt læringsforløb for unge i 7. og 8. klasse. Læs mere her. Basic Skills er det nyeste skud på stammen, som er et læringstilbud for unge i 8. og 9. klasse. Læs mere her.

 

RU's tilbud er således en vigtig del af kommunens ungepolitik og et selvstændigt undervisnings- og fritidstilbud, der både rummer egne aktiviteter for og med de unge i kommunen, og støtter og supplerer folkeskolens undervisning og aktiviteter. 

 

Rebild Kommune bestemmer selv indholdet for RU's virke indenfor Lov om Ungdomskolers overordnede rammer. RU har endvidere en bestyrelse, der fastlægger og rammesætter ungdomsskolens virke indenfor de mål og rammer, der er fastlagt af byrådet.

 

RU har sin nuværende organisering og vision fra VISION 2015, som er godkendt af byrådet. På baggrund af denne har RU arbejdet med kerneopgaven som fælles ramme og afsæt for at omsætte vision til handling. Vores kerneopgave er:

 

Rebild Ungdomsskoles kerneopgave er – gennem ungeinvolvering – at understøtte unges identitetsdannelse og udvikling i retning af selvstændighed i et aktivt fællesskab ved gode oplevelser samt formel og uformel læring i inspirerende ungemiljøer.

 

Kerneopgaven sættes i perioden 2019-2021 i spil med et vippebræt som metafor, hvor vi balancerer mellem de fire pinde i Vision 2015 (Læring / Uddannelse; Fællesskaber, Medborgerskab og Demokrati; Lokale Ungemiljøer og Globalt / internationalt), se et billede af vippebrættet her. Det overordnede tema i perioden er Pusterummet, der har en dobbeltbetydning, nemlig både Pause og Mulighed. Vi ønsker med udgangspunkt i vores kerneopgave at skabe pusterum for kommunens unge i dobbeltbetydningen at skabe både pause(r) og mulighed(er). Se tilblivelsen af dette i videoen til højre eller her.

 

Slutteligt er RU - som en del af Rebild Kommune - også bidragende til at kommunens Vision 2030 omsættes og konkret sker dette via centerkontrakten for Center Sundhed, Kultur og Fritid.

   


 

TILMELD DIG NU!

Her kan du tilmelde dig alle de skøre, sjove, hyggelige, spændende, vilde hold, aktiviteter, events og ture. GØR DET, FØR DET ER FOR SENT!

 

Gode idéer?

Har du en god idé, så skriv til os, og vi får det sammen til at ske!

Hjælp til selvhjælp