Holdninger og politikker

I RU har vi stor tillid til de unge. Af samme grund har vi heller ikke et stort sæt af regler. Vi forventer almindelig god og ansvarlig opførsel fra de unge, og at de unge til enhver tid efterkommer henvisninger fra vores personale. I RU’s aktiviteter og ungecentre er der plads til forskellighed, og vi behandler hinanden fordomsfrit med forståelse, tolerance og respekt. Vi tolererer på ingen måde mobning.

Vi har stor fokus på, at de unge er medbestemmende og øver indflydelse på de ting, vi foretager os. De unge skal have mulighed for at tage aktiv del i vores aktiviteter og centre, bidrage til fællesskabet og skabe attraktive ungemiljøer, hvor det er trygt og rart at komme.

Alkohol, energidrik og rusmidler

I RU har vi totalforbud mod at medbringe og indtage alkohol, energidrik eller rusmidler forud for vores arrangementer og under. Det gælder både i vores ungecentre og satellitter samt ved deltagelse i RU’s andre aktiviteter som undervisning, ture, rejser, fester, events etc. Overtrædelse af forbuddet medfører kontakt til forældre og hjemsendelse for egen regning. Gentager det sig, vil den unge i en periode udelukkes fra RU’s aktiviteter, og SSP kontaktes.

Rygning

Rygning må ikke finde sted på kommunal matrikel. Det betyder, at der ikke må ryges i og omkring vores ungecentre.

Voksne

På vores ture og rejser deltager der altid ansvarlige voksne. Vi har en grundregel, der siger én voksen til ti unge på rejser til udlandet. Ved Sommercamp og på turen til Rønbjerg er antallet ca. 20 unge pr. voksen. Oftest er det vores faste medarbejdere, som de unge kender fra centrene, der deltager. Det kan også være lærere fra folkeskolerne eller vores undervisere fra holdaktiviteterne. Du kan finde det faste personale her


RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.