• Sko

MED

I RU har vi et MED-udvalg, der løbende arbejder med emner vedr. arbejdsmiljø, og det at skabe gode rammer for samarbejdet i vores organisation, så vi sammen kan understøtte kvalitet og effektivitet. Som medarbejder i RU har du medindflydelse og medbestemmelse herpå, og du er derfor altid velkommen til at gå til repræsentanter i MED-udvalget og påvirke mødernes dagsorden. MED-udvalget består pt. af følgende:

 

Jane Andresen, ungdomsskolesekretær // Arbejdsmiljørepræsentant

Sabrina Munk, centerkoordinator // Tillidsrepræsentant (BUPL) (barsel)

Helle Bitsch Pedersen, underviser og projektmedarbejder // Medarbejderrepræsentant (barsel)

Trine Buus-Pedersen, souschef // Ledelsesrepræsentant

Jens Skov Jørgensen, leder // Ledelsesrepræsentant

 

 Her finder du referater fra de seneste MED-møder:

 

Referater

2014: Februar, April, September, November

2015: Januar,  

2016: Januar,

2017: Februar

TILMELD DIG NU!

Her kan du tilmelde dig alle de skøre, sjove, hyggelige, spændende, vilde hold, aktiviteter, events og ture. GØR DET, FØR DET ER FOR SENT!

Hjælp til selvhjælp