R:UD til workshop med FN-delegater

Dansk Ungdomsråd havde inviteret R:UD (Rebild ungdomsskoles internationale taskforce) til en workshop med DUF’s FN delegater.

Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk
Trine Buus-Pedersen
trbp@rebild.dk

DUF sender årligt 8 ungdomsdelegater til FN og andre multilaterale fora, hvor de er repræsentanter fra danske børne- og ungdomsorganisationer, som skal give unge en stemme i internationale beslutningsprocesser. FN ungdomsdelegaterne bidrager også til formidling og forankring af globale dagsordener blandt danske unge gennem oplysningsaktiviteter. Og DUF havde inviteret R:UD til at deltage i en workshop, så FN delegaterne kunne få et indblik i vores projekt i Marokko omkring ungeinvolvering. 

Det er super fedt, at de erfaringer vi har gjort os i Marokko omkring at give de unge en stemme, bliver taget med til bordene ved FN – og vi dermed får advokeret for børn og unges deltagelse i hverdagsdemokratiet”

Trine Buus-Pedersen, Tovholder R:UD

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.