Læringslokomotivet

Et intensivt læringsforløb

Læringslokomotivet er et årligt intensivt læringsforløb faciliteret af Rebild Ungdomsskole for unge i 7. og 8. klasse, der er i risiko for ikke at blive vurderet uddannelsesparate. Formålet med Læringslokomotivet er at kickstarte en udviklingsproces hos ikke-uddannelsesparate elever og løfte dem fagligt, socialt og personligt, så de i 8. klasse kan blive erklæret uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. 

I Rebild er Læringslokomotivet et fire ugers campforløb med overnatning for 20 elever i 7. og/eller 8. klasse. Læringslokomotivet er afviklet i september 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 for i alt 100 visiterede elever.

Tilbagemeldinger på Læringslokomotivet har resulteret i, at vi flytter det 4 ugers intensive læringsforløb – så det ligger i uge 3-6 (år 2023).

 

Baggrunden for projektet

Læringslokomotivet er et samarbejde med Ungdomsskoleforeningen og rullede første gang i 2017. Læringslokomotivet har i 2017-2018 været med støtte fra Egmont Fonden, som arbejder for et godt liv for børn og unge. Efter den to-årige projektperiode er finansieringen af Læringslokomotivet overgået til Rebild Kommune suppleret med en betaling fra de deltagende skoler. Læringslokomotivet afvikles derfor fortsat af Rebild Ungdomsskole i tæt samarbejde med kommunens folkeskoler jf. budgetaftalen, oktober 2018.

Du kan finde læringsgrundlaget for Læringslokomotivet her og se retningslinjer og anbefalinger her. Til højre finder du et lille skriv med perspektiver på Læringslokomotivet set fra de unges øjne.

Læs også lokale artikler om Læringslokomotivet i Rebild: 

Rift om at hoppe på lokomotiv
Matematikken ned på jorden
Eksprestog op ad kløften
Set fra Borgmesterstolen
Nu kan deres børn lære det

 

Video

Læringslokomotivet 2017

Læringslokomotivet 2018

Læringslokomotivet 2019

Læringslokomotivet 2020

Læringslokomotivet 2021

 

Forældrekupeen

Forældrekupeen er et supplerende tilbud for de forældre, som har deres barn på Læringslokomotivet. I forældrekupeen mødes vi; før, under og efter campforløbet. Vi formidler relevant viden, erfaringer og værktøjer til arbejdet med en ung, der øver sig og er i udvikling. Formålet er, at styrke det helhedsorienteret arbejde med den unge – fagligt, personligt og socialt – ved at støtte forældrene i at understøtte og fastholde den unges udbytte og udvikling.

 

Ansøgning og visitation

I løbet af efteråret 2022 vil I få mulighed for at hente informationer og materialer til ansøgningen her på hjemmesiden.

Ansøgningsprocessen faciliteres af den unges hjemskole på baggrund af specifikke målgruppekriterier. Der afholdes et infomøde for potentielle unge i målgruppe, forældre og lærere, hvorefter ansøgningerne udfærdiges i samarbejde med den unges klasse-/kontaktlærer. 

 

Evaluering

Epinion har fulgt projektet som evaluator. I finder midtvejsevaluering af det første år her, hvor i alt 12 kommuner deltog i Læringslokomotivet. I Læringslokomotivets andet år er 8 kommuner yderligere koblet på projektet, og den samlede evalueringsrapport findes her.


Nysgerrig?

Har du lyst til at følge projektet fra sidelinjen, opdaterer vi løbende vores lokale facebookside for Læringslokomotivet i Rebild. Du finder den her.

 

Kontakt

Katrine Ørvad Jensen, Koordinator Lærings- og skoleforløb

9988 8310 // 2119 0904 // koje@rebild.dk

 

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.