Coop Crew

Coop Crew er Rebild Ungdomsskoles tilbud til unge, der har brug for hjælp til at finde et fritidsjob. Projektet gennemføres i samarbejde med Mariagerfjord Ungdomsskole, fakta og Ungdomsskoleforeningen.

Det er et træningsforløb, hvor unge, gennem undervisning og praktiske øvelser i en fakta-butik, opnår kompetencer indenfor detail-branchen. Forløbet består af seks træningsmoduler af 4 timers varighed, som gennemføres over seks uger. Hos Rebild Ungdomsskole vil træningen foregå i fakta i Skørping og Hadsund. 

Der afvikles to Coop Crew forløb årligt – ét om efteråret og ét om foråret med 16 deltagere på hvert hold. Hos Rebild Ungdomsskole vil deltagerne rekrutteres blandt unge i 9. og 10. kl. samt unge der allerede er færdige med grundskolen, og der af forskellige årsager kan have brug for hjælp til at finde et fritidsjob.

Når de unge har gennemført forløbet, får de et diplom, som de kan bruge til at søge fritidsjob inden for supermarkedskæder eller andre steder. I jobsøgningsprocessen kan de få hjælp og støtte fra Rebild Ungdomsskole. 

Læs mere på www.coopcrew.dk eller kontakt Trine Buus-Pedersen på trbp@rebild.dk  eller 4114 8372.

Coop Crew er et nationalt samarbejde mellem ungdomsskoler, Ungdomsskoleforeningen og Fakta. Projektet er støttet af den A. P. Møllerske Støttefond.

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.