Basic Skills

Basic Skills er et alternativt undervisningstilbud målrettet elever i 8. og 9. skoleår i Rebild Kommune, der af den ene eller anden grund er kørt fast i deres nuværende skolegang.

Basic Skills er et heltidsundervisningstibud i henhold til Ungdomsskoleloven. I Basic Skills arbejdes der koncentreret i dansk og matematik med mulighed for at tage Folkeskolens Afgangsprøver. Der undervises også i engelsk.

På lige fod med den faglige undervisning arbejdes med de personlige og sociale kompetencer, bl.a. gennem Milife.

Målgruppe

  • Unge, fortrinsvis 8. – 9. kl.  
  • Unge, der vurderes ikke at have udnyttet deres fulde potentiale i grundskolen, og som har brug for et løft enten fagligt, personligt eller socialt.
  • Unge, der vurderes at profitere af en anderledes undervisning i et alternativt læringsmiljø i ungdomsskolen.

Målsætninger

  • at den unge skal opleve succes, mestring og progression både fagligt, personligt og socialt.
  • at den unge skal kunne se sig selv i retning af et uddannelsesperspektiv.
  • at den unge skal kunne se mening med aktiviteterne i Basic Skills og møde passende udfordringer.
  • at den unge skal føle tilhørsforhold til elevgruppen.
  • at den unge kan overføre sin læring, strategier og øvebaner i Basic Skills til andre områder i ungelivet.

Opstart i Basic Skills

Visitationen til Basic Skills foregår via distriktsskolen og UU ved udfyldelse af et indstillingsskema. Det vurderes i samarbejde med ungdomsskolen, om Basic Skills er et kvalificeret og brugbart alternativ i forhold til den unges aktuelle skolegang. Derefter kan den unge, forældre og lærer inviteres på forbesøg i Basic Skills. Der er 16 pladser og løbende optag. 

  • Indstillingsskema til Basic Skills findes her

Videoteaser

Tjek også vores videoteaser her, der kort præsenterer Basic Skills.

Presse


Kontakt

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Katrine Ørvad Jensen, Koordinator Lærings- og skoleforløb

9988 8310 // 2119 0904 // koje@rebild.dk

 

Du finder os fysisk her:

  • Ungecenter Nord / 13C, Grangårdsvej 13c, 9530 Støvring

I Basic Skills møder vi hver dag kl. 8.30 og har fri kl. 14.30. Vi starter dagen med fælles morgenmad, hvorefter dagen kan stå på alt lige fra undervisning i dansk, matematik og engelsk til arbejde med personlige og sociale kompetencer samt praktik, Coop Crew, virksomhedsbesøg, temadage og meget mere. I Basic Skills er der plads til 16 unge, og to faste lærere er tilknyttet.


RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.