Basic Skills

Basic Skills er et alternativt undervisningstilbud målrettet elever i 8. og 9. skoleår i Rebild Kommune, der af den ene eller anden grund er kørt fast i deres nuværende skolegang.

Basic Skills er et heltidsundervisningstibud i henhold til Ungdomsskoleloven. I Basic Skills arbejdes der koncentreret i dansk og matematik med mulighed for at tage Folkeskolens Afgangsprøver. Der undervises også i engelsk.

På lige fod med den faglige undervisning arbejdes med de personlige og sociale kompetencer, bl.a. gennem Milife.

Målgruppe

  • Unge, fortrinsvis 8. – 9. kl.  
  • Unge, der vurderes ikke at have udnyttet deres fulde potentiale i grundskolen, og som har brug for et løft enten fagligt, personligt eller socialt.
  • Unge, der vurderes at profitere af en anderledes undervisning i et alternativt læringsmiljø i ungdomsskolen.

Målsætninger

  • at den unge skal opleve succes, mestring og progression både fagligt, personligt og socialt.
  • at den unge skal kunne se sig selv i retning af et uddannelsesperspektiv.
  • at den unge skal kunne se mening med aktiviteterne i Basic Skills og møde passende udfordringer.
  • at den unge skal føle tilhørsforhold til elevgruppen.
  • at den unge kan overføre sin læring, strategier og øvebaner i Basic Skills til andre områder i ungelivet.

Opstart i Basic Skills

Visitationen til Basic Skills foregår via distriktsskolen og UU ved udfyldelse af et indstillingsskema. Det vurderes i samarbejde med ungdomsskolen, om Basic Skills er et kvalificeret og brugbart alternativ i forhold til den unges aktuelle skolegang. Derefter kan den unge, forældre og lærer inviteres på forbesøg i Basic Skills. Der er 16 pladser og løbende optag. 

  • Indstillingsskema til Basic Skills findes her

Videoteaser

Tjek også vores videoteaser her, der kort præsenterer Basic Skills.

Presse

Antimobbestrategi

I Basic Skills har vi en antimobbestrategi. Læs mere her.


Kontakt

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Katrine Ørvad Jensen, Koordinator Lærings- og skoleforløb

9988 8310 // 2119 0904 // koje@rebild.dk

 

Du finder os fysisk her:

  • Ungecenter Nord / 13C, Grangårdsvej 13c, 9530 Støvring

I Basic Skills møder vi hver dag kl. 8.30 og har fri kl. 14.30. Dagen står på undervisning i dansk, matematik og engelsk og derudover kan dagen også indeholde arbejde med personlige og sociale kompetencer samt praktik, Coop Crew, virksomhedsbesøg, temadage og meget mere. I Basic Skills er der plads til 16 unge, og to faste lærere er tilknyttet.


RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.