Talentforløb

Når alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan, gælder det også de mest talentfulde elever. For at understøtte denne udvikling arbejdes der i Rebild Kommune sideløbende med en lokal talentindsats på folkeskolerne med tværgående talentforløb/-camps.


På talentforløbene bliver eleverne fagligt udfordret og får mulighed for at møde andre unge med samme faglige interesser som dem selv. Holdene bliver sammensat af elever fra 7. og 8. klasse på tværs af skolerne i Rebild Kommune. Den vigtigste faktor er nemlig elevernes interesse i det faglige indhold – ikke deres bopæl, alder eller klassetrin.


Hvert år afvikles to campforløb, og der er både noget for elever, der er bogligt stærke og for dem, der er dygtige inden for det praktisk-musiske. Forløbene afvikles i samarbejde med lokale ungdomsuddannelser (Støvring Gymnasium og FGU Himmerland).

I efteråret 2022 kan du læse mere om, hvilke hold der udbydes som en del af Talentforløb forår 2023.

Du kan læse mere om Talentforløb foråret 2022 her og tjekke videoerne ud her:

Interesseret?
Kontakt Jens Skov Jørgensen, ijsjo@rebild.dk // 2061 5346

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.