Visitation

Folkeskolerne udvælger og indstiller elever, som de vurderer potentielt i målgruppen. Lærer, forældre og elever udfylder visitationsskemaet, som af skolerne fremsendes til Rebild Ungdomsskole.

Der er nedsat et visitationsudvalg, som tager stilling til, hvilke af de indstillede elever, der lever op til målgruppen for det intensive læringsforløb, samt hvilke der har størst mulighed for at få gavn af at deltage.


Visitationsudvalg

Visitationsudvalget til Læringslokomotivet består af:

  • Skolekonsulent // Helle Grynderup
  • Skoleleder // Gitte Rubæk
  • Fagkonsulent/UU vejleder
  • Læsekonsulent fra PPR // Anne Vibeke Frank
  • Repræsentanter fra Ungdomsskolen //  Jens Skov Jørgensen

RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.