I RU har vi et MED-udvalg, der løbende arbejder med emner vedr. arbejdsmiljø, og det at skabe gode rammer for samarbejdet i vores organisation, så vi sammen kan understøtte kvalitet og effektivitet. Som medarbejder i RU har du medindflydelse og medbestemmelse herpå, og du er derfor altid velkommen til at gå til repræsentanter i MED-udvalget og påvirke mødernes dagsorden. MED-udvalget består pt. af følgende:

Jane Andresen, Ungdomsskolesekretær // Arbejdsmiljørepræsentant

Gitte Bak, Centerkoordinator // Medarbejderrepræsentant

Anne Charlotte Nobel, Underviser // Medarbejderrepræsentant 

Trine Buus-Pedersen, Souschef // Ledelsesrepræsentant

Jens Skov Jørgensen, Leder // Ledelsesrepræsentant

 

Referater

Her finder du referater fra de seneste MED-møder:

2023: Februar, Maj, September, December

2022: Marts, September, November

2021: Marts, December

2020: MartsSeptember (bilag: Rapport)


RU er et kommunalt tilbud til unge 13-18-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter. Vi har en lang række aktiviteter og tilbud til unge. Tilbuddene kan bl.a. omfatte almen undervisning i emner, der interesserer de unge, dannelses- og uddannelsesrettede aktiviteter og events samt mulighed for prøveforberedende undervisning i folkeskolefag.

Følg os

© Rebild Ungdomsskole. Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring.